top of page

PRIVACY POLICY

Terms & Conditions

POGOJI POSLOVANJA

Terms and conditions

Znamka Matic Veler  naročene izdelke pošilja preko Pošte Slovenije. V košarici se vam bo (pred dokončno potrditvijo naročila) izračunala poštnina glede na skupno težo.

 

Brezplačna dostava ob nakupu v znesku nad 200 EUR.

Brand Matic Veler ships the ordered merchandise using the shipping services of Pošta Slovenije. Your shopping cart will automatically calculate the shipping fee based on the combined net weight of the items before the final confirmation of the purchase. We offer free shipping for orders exceeding the amount of 200 EUR.

Z znamko upravlja Matic Veler samozaposlen v kulturi, oblikovalec.

Naslov: Cesta III/9, 3320 Velenje, Slovenija

tel: 00386 51 683 959

mail: info@maticveler.com

matična št. podjetja:  2647249000

            

The brand is managed by Matic Veler, selfemployed in culture,  designer

Adress: Cesta III/9, 3320 Velenje, Slovenia

phone: 00386 51 683 959

mail: info@maticveler.com

Company number:  2647249000

Spletna trgovina Matic Veler, pošilja izdelke v naslednje države: Slovenija.

The online store Matic Veler ships to the following countries: Slovenia.

Kupci, ki niste iz Evropske unije, nas prosim kontaktirajte na info@jmaticveler.com za nadaljnje informacije.

Buyers from non-EU countries, please contact us at info@maticveler.com and we will provide more information on how to proceed.

Način plačila

Payment


Z nakazilom na bančni račun ali preko nakazila s storitvijo PayPal in kreditno kartico.

You can pay by invoice or using the PayPal service and credit card.

 

POGOJI POSLOVANJA IN NAKUPA

General Terms and Conditions

Splošni pogoji spletne trgovine maticveler.com so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

Upravljalec spletne trgovine je podjetje Matic Veler, samozaposlen v kulturi, oblikovalec  (v nadaljevanju: Podjetje) in si pridržuje pravico do sprememb pogojev.

The General Terms and Conditions of the online shop Matic veler.com are compiled in compliance with the Consumer Protection Act (Zakon o varstvu potošnikov – ZVPot), based on the recommendations from the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia and the international codex for e-businesses. The manager of the online store is the company Matic Veler, selfemployed in culture, designer (henceforth: the Company), which reserves the right to change the terms and conditions at any time.

Cene in njihove spremembe

Prices and their changes

Vse cene na v spletni trgovini maticveler.com so izražene v evrih (€) in ne vsebujejo DDV-ja, saj podjetje ni davčni zavezanec. Gre za redne cene, pri katerih si pridružujemo pravico do njihovega spreminjanja. Vse akcijske cene so jasno označene.

All the prices in the online store maticveler.com are expressed in euros (€) and do not contain VAT, since the Company is not a VAT payer. They are regular retail prices and are subject to changes at the Company’s discretion. All offers and promotions are clearly marked.
Cene veljajo v primeru plačila s spodaj navedenimi načini plačila. V primeru da se cena izdelka spremeni v času, ko je kupec že opravil nakup ali med obdelavo, velja da kupec plača ceno, ki je navedena v trenutku naročila.

The prices are valid for all payments that comply with our terms of payment stated below. If the price of the product changes when the buyer has already purchased the product or during the time it takes to process it, the buyer pays the price that was stated at the moment the buyer confirmed his or her order.

Pridržujemo si pravico do tipkarskih napak pri navedbi cen. V kolikor pri naročilu opazimo, da je prišlo do napake, Podjetje kupca o tem obvesti in mu ponudi pravilno ceno. V kolikor se kupec s ceno ne strinja, lahko odstopi od pogodbe.

We reserve the right to typographical errors when it comes to stating our prices. If we notice a mistake with an order, the Company will inform the buyer of the mistake and offer him or her the correct price. If the buyer does not agree with the price, he or she has the right of withdrawal.

Izdelki so na voljo po takoj. Fotografije so last spletne trgovine in predstavljajo izdelek, ne pa njegovih lastnosti.

The products are available right away. The photographs are the property of the online store and represent the product, but not its qualities.

Registracija in sklenitev pogodbe

Registration and conclusion of a sales and purchase agreement

Za izvedbo nakupa registracija ni potrebna, je pa omogočena v primeru, da stranka to želi. Uporabnik na svoj elektronski naslov prejme uporabniško ime in geslo. Zaradi varnosti podatkov je uporabnik dolžan zagotoviti, da bo v svojem imenu in s svojim geslom dostopal le on oz. pooblaščena oseba.

Registration is not obligatory for making a purchase, but it is an option in case a client would want to register. The registered user receives a username and a password to his or her e-mail address. For ensuring the safety of personal data, the user is bound to guarantee that his or her username and password will be used to enter the site only by him or her personally or other persons authorized by the user.

Z oddajo naročila oziroma s prijavo v našo spletno trgovino uporabnik soglaša z uspešno sklenitvijo kupoprodajne pogodbe med naročnikom in ponudnikom ter z njenim izpolnjevanjem. Pogodba je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme na svoj e-poštni naslov sporočilo o statusu Naročilo potrjeno). S tem se kupec strinja s Pogoji poslovanja spletne trgovine maticveler.com in od tistega trenutka dalje so vsi pogoji in cene potrjeni in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

By confirming an order or registering as a client of our online shop the user agrees to the conclusion of a sales and purchase agreement. The agreement is concluded at the moment when the service provider (the Company) confirms the order (the buyer receives an e-mail notice confirming the status of the order). By confirming the order, the buyer agrees to the Terms and Conditions of the online store janjavidec.com, and all the terms and prices are confirmed and are binding for the buyer as well as the service provider.

Vse pogodbe so v slovenskem jeziku vsebujejo vsa potrebna določila v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. Shranjene so na sedežu Podjetja.

All the agreements are available in Slovene and contain all the necessary provisions in compliance with the Consumer Protection Act (ZVPot). They are archived at the seat of the Company.

Preklic naročila

Order Cancellation

Uporabnik lahko v 24 urah od oddaje naročila, brez predhodnega pojasnila, odstopi od kupoprodajne pogodbe, če naročilo še ni bilo odposlano na naslov kupca, ali v primeru, da proizvodni proces še ni stekel, kadar gre za izdelek po naročilu. Preklic naročil velja le ob predhodnem obvestilu na elektronski naslov info@maticveler.com, kjer mora navesti tudi številko nakupa, ki jo je kupec prejel ob potrditvi naročila v svoj elektronski naslov.

The user can cancel any order in the 24 hours after receiving confirmation without having to explain the reasons for cancellation, provided that the merchandise has not yet been shipped or that the manufacturing process has not yet started in the case of custom made items. The cancellation is valid only if the user informs the Company by e-mail to info@maticveler.com. The buyer must at the same time state the number of the order he or she wishes to cancel (received by e-mail at order confirmation).

Plačilni pogoji

Terms of payment

V spletni trgovini maticveler.comahko trenutno naročate:
– s plačilom preko storitve PayPal

The payment in the online store maticveler.com is currently possibe by:
– payment using the PayPal service

Dostava blaga

Delivery of merchandise

Dostavo naročenega blaga za spletno trgovino opravlja Pošta Slovenije d.d.. ter / ali druga pošta ( GLS) Spletna trgovina maticveler.com ni odgovorna za prekoračen rok dostave.

The delivery of the merchandise ordered in the online store is carried out by Pošta Slovenije d.d. Or - OTHER post company ( GLS) The online store is not accountable for any delays in delivery.

Dostava se izvrši na naslov kupca, ki je bil naveden ob prijavi oz. naročilu. The delivery is made to the address of the buyer stated at sign-in or completion of the order.  

Transportne stroške krije kupec, spletna trgovina maticveler.com pa se zavezuje, da bo izbrala najugodnejšega ponudnika za dostavo blaga.

The transport and shipping fees are paid by the buyer, however the online store MATICVELER.com undertakes to choose the best priced service provider.
*Pri nakupu nad 200 EUR transportne stroške oz. stroške dostave krije spletna trgovina maticveler.com.

*The shipping is paid by the online store maticveler.com if the order exceeds 200 EUR.

Če vas ob dostavi pošiljke ne bo doma, vas bo nedostavljeno blago čakalo na vaši pošti. Prevzamete ga lahko v roku 15 delovnih dni.

If you are not at home when the parcel is delivered, the undelivered merchandise will be waiting for you at your post office. You can claim it in 15 days from the original delivery date.

Dobavni roki

Delivery times

Spletna trgovina maticveler.com si prizadeva, da je blago po opravljenem plačilu dostavljeno v 3 do 5 delovnih dneh. Spletna trgovina bo naročeno blago, ki je na zalogi, odposlala v roku 3 delovnih dni, izdelke, ki gredo v proizvodnjo po naročilu, pa v roku 21 delovnih dni.

The online store maticveler.com aims to deliver the ordered merchandise in 3 to 5 working days after the payment is made. The online store will ship the items in stock in 3 working days and the custom made items in 21 working days.

V primeru, da naročilo ne more biti odposlano v predpisanim roku, bo spletna trgovina maticveler.com obvestila stranko in se potrudila razrešiti situacijo v najkrajšem možnem času.

If the items cannot be shipped in the aforementioned time frame, the online store janjavidec.com will inform the client and work to resolve the situation in as short a time as possible.

 

Potrditev naročila

Order Confirmation

Po oddaji naročila boste prejeli potrditev naročenih izdelkov in skupno ceno in kontakt, ki vam bo na voljo v zvezi z vašim naročilom.

After completing your order, you will receive an order confirmation stating the full price of your purchase and contact information that will be at your service for information regarding your order.

Vračilo blaga

Returns

Če je blago že dostavljeno na naslov, ima kupec pravico, da v 8 dneh od prevzema blaga odstopi od kupoprodajne pogodbe. Pisni odstop je možen prek običajne pošte na naslov podjetja ali preko elektronske naslova info@maticveler.com Stroške, ki nastanejo ob vračilu blaga, poravna kupec. Vrnjeni izdelki morajo biti nenošeni, nepoškodovani, z originalno etiketo in v originalni embalaži. Vračilu mora kupec obvezno priložiti kopijo računa.

If the merchandise has already been delivered to the addressee, the buyer has the right to withdraw from the sales and purchase agreement in 8 days. The withdrawal must be in written form and sent by regular mail to the Company’s address or by e-mail to info@maticveler.com The expenses that arise with returning the merchandise are covered in their entirety by the buyer. The returned products must be unworn, undamaged, with their original tags on and in the original packaging. The returned items must be accompanied by a copy of the invoice.

Paketni izdelki morajo biti vrnjeni po pošti izključno kot paketna pošiljka, lahko pa jih sam dostavi na sedež podjetja. Stroške vračila kupec krije sam.

Products sent as packages must be returned by mail as packages or delivered in person to the seat of the Company. The expenses of returns are covered by the buyer.

Ponudnik vrne celotno kupnino najpozneje v 10 dneh od prejetja vrnjenega blaga na transakcijski račun kupca, če je kupec ponudniku v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi in pogoji poslovanja sporočil, da od pogodbe odstopa in je prejeto blago vrnil v zakonskem roku.

The service provider provides a full refund paid to the bank account of the buyer no later than in 10 days after receiving the returned merchandise, provided that the buyer informed the service provider of his or her withdrawal from the agreement in compliance with statutory provisions and these Terms and Conditions and has returned the merchandise complying with the regulatory deadline. 

Pravica do vračila ne velja, če je blago nošeno ali brez originalnih etiket, razen če se obravnava kot reklamacija in je bilo blago v takem stanju že pred prejemom.

The right to return the merchandise ceases to exist if the items have been worn or do not have their original tags on, unless the merchandise is returned under complaint and the merchandise had already been in that condition before delivery.

Blago, ki je izdelano po naročilu, ni vračljivo.

Items that are custom made cannot be returned.

 

Reklamacija

Complaint

Kupec lahko blago reklamira, če je prodajalec poslal napačne izdelke, v napačni velikosti, barvi ali kako drugače odstopajo od naročila. Kupec je dolžan blago pregledati in morebitne nepravilnosti sporočiti ponudniku na elektronski naslov info@maticveler.com Kupec ima pravico blago reklamirati v 8 dneh od nakupa z originalnim računom, ki ga pošlje na naslov podjetja in zahteva takojšnjo zamenjavo ali vračilo kupnine.

The buyer has the right to file a complaint if the seller has sent the wrong product, if the product is the wrong size or color or if there is some other reason to withdraw from the agreement. The buyer is obliged to check the merchandise and inform the service provider by e-mail to info@maticveler.com The buyer can complain in 8 days from the date of purchase by sending the original invoice to the Company’s address and requesting immediate exchange or refund.

Reklamirano blago lahko kupec dostavi osebno na sedež podjetja ali ga na stroške ponudnika, v originalni embalaži, pošlje po pošti. Pošiljk z odkupnino brez predhodnega dogovora ne sprejemamo. Če kupec ob vračilu zahteva vrnitev kupnine, se mu ta vrne na transakcijski račun, najpozneje v 10 dneh.

The items that are the subject of complaint can be delivered to the Company’s seat in person or sent in their original packaging by post. The shipping expenses are covered by the service provider. We will not accept cash on delivery packages that we have not previously agreed to. If the buyer requests a refund, the refund is made to his or her bank account no later than in 10 days.

Vračilo poškodovanih pošiljk

The return of damaged goods

V primeru, da je paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, nas pokličite in pričeli bomo z razreševanjem nastale težave.

If the package is damaged, items are missing, or it shows signs of already being opened, call us and we will immediately start solving the problem.

Pravno obvestilo

Legal notice

Spletna trgovina maticveler.com, vsi podatki in slike izdelkov, prikazani na spletni strani, so zaščiteni z Zakonom o avtorskih pravicah in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez dovoljenja. Blagovne znamke in logotipi priznanih podjetij so v njihovi lasti.

The online store maticveler.com, all the information and all the photographs of the products shown on the website are protected by the Slovenian Copyright Act (Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah) and must not be reproduced or used without permission. The trademarks and logos of established corporations are their property.

Pridržujemo si pravico do tipkarskih napak in do spremembe cen.

We reserve the right to typographical errors and to changes in the prices.

Pogoji poslovanja veljajo od 24.08.2020 do preklica.

These Terms and Conditions shall stay in force from 24.08.2020 until amended or cancelle

bottom of page