(Leontopodium alpinum)

 

Ime planika izhaja iz dejstva, da je ta roža prisotna na planinah ter na drugih visokogorskih območjih. V germanskih jezikih se uporablja ime Edelweiss, ki izhaja iz švicarsko-nemške besede edel (plemenit) in weiß (bel). Znanstveno ime, Leontopodium alpinum izhaja iz grških besed leon (lev), podion (šapa) in alpinum (Alpe).

 

Name edelweiss comes from the fact that this flower is present on mountains of the Alps. In Germanic languages the name edelweiss derived from the Swiss-German word edel (noble) and weiß (white). Scientific name Leontopodium derived from the Greek words leon (lion) and podion (paw) and alpinum (Alpine).

PLANIKA

€19.50Price
    0